Organizační struktura

Ředitel ABC o.p.s

Pavlína D o h n a l o v á, DiS.
tel: +420 723 426 275
email: xdohnalovap@seznam.cz


Správní rada

Předseda správní rady

Ing. TOMÁŠ WROBLOWSKÝ, Ph.D.


Členové správní rady

PAVEL VÁVRA
Mgr. ZUZANA TVRDÁ


Dozorčí rada

GABRIELA ŠNAJDROVÁ
EVA PLAVECKÁ
OLGA VÁVROVÁ